GML Sport

Alingsas

4 nya skötselavtal

Intresset för extern bandrift ökar konstant. Under 2017 har GML Sport AB tecknat hela fyra nya skötselavtal som stärker bolagets närvaro i storstadsregionerna.

Öresunds GK i Skåne, Mölndals GK i Göteborg, Alingsås GK i Västra regionen och Roslagens GK i Stockholm tar alla steget vidare för en mer modern skötsel av anläggningen och har tecknat skötselavtal med GML Sport. En utveckling som ligger i tiden enligt försäljningschef Anders Kristiansson.
”Kombinationen av mer kostnadseffektiv drift, mindre administration och en stor kompetens hos GML Sport gör oss till en populär samarbetspartner när man vill förändra sin skötsel. Då arbetsgivareansvaret ligger hos oss ger detta mer tid för klubben till bland annat medlems-, gästvård samt extra tid för att arbeta med intäktsökning och varumärkesstärkande åtgärder.”

GML Sport har haft som uttalad mål att stärka sin position i de tre storstadsregionerna och tack vare de nytecknade avtalen blir man nu en ännu mer viktig aktör på marknaden enligt Anders.
”Vi är i en expansiv fas och har inför säsongen utökat personalstyrkan med fem  tjänster och vi fortsätter att rekrytera. Detta kommer att göra oss mer flexibla för marknadens behov och vi kan förutom avtalen också erbjuda ännu mer entreprenadtjänster. Även på maskinsidan blir vi såväl synligare som effektivare tack vare nyanställningarna.”

GML Sport
– Proffs på gröna sportytor
Garvaren, SE-341 60 Ljungby | +46 (0)372-885 00 | info@gmlsport.se