GML Sport

Första hybriden till Elitklubb

13 september sattes spade i marken på IFK Göteborgs träningsanläggning Kamratgården och därmed var arbetet med Sveriges första hybridfotbollsplan till en elitklubb igång.

IFK Göteborg har under ett drygt års tid planerat att installera framtidens gräs, det vill säga en hybridplan. I processen har man pratat med klubbar som har hybridplaner, gjort studiebesök på anläggningar ute i Europa samt samtalat både intern och med externa aktörer vilket har lett fram till denna satsning. Att få det bästa av två världar är något som kommer att skapa fler speltimmar på fotbollsplanerna och det kommer också att öka möjligheten till att förlänga säsongerna.

Att spela fotboll på en hybridplan skiljer sig mer eller mindre ingenting från att spela på en naturlig gräsplan, konstgräset i planen kommer endast att finnas i botten och fungera som en armering som kraftigt minskar risken för uppslitna och visuellt fula områden. Lätt förklarat bygger tekniken på följande, 40-60 mm konstgräs som sedan fylls upp med önskat material tills att en strålängd på dryga 15-20 mm finns kvar, sådd i det ifyllda materialet, gräset växer upp till 20-30 mm gräshöjd (d.v.s. 5-15 mm högre än konstgräset) och därefter spelar man fotboll och klipper det på samma sätt som man gör idag!

Vi på GML Sport AB är stolta över att ha fått förtroende att ansvara för hela byggprocessen, insådd & ”grow in” samt för driften av den nya hybridplanen, målet är att detta skall bli en av landets referensanläggningar för hybrid och då är kvalitet av absolut största betydelse och därför är vi extra stolta för förtroendet som IFK har gett oss!

Med byggstart och avskalning den 13 september 2016 påbörjades arbetet och 5,5 veckor senare låg ytan redo för sådd. Under arbete på Kamratgården har GML Sport bl.a.

–        Skalat av den gamla planen

–        Förflyttat 600 ton gammalt material för att jämna ut en lutande yta

–        Lagt ut ny dränering

–        Installerat ny bevattning

–        Lasergradat upp en ny bombering

–        Byggt dränlager

–        Byggt en ny såbädd och profil

–        Installerat hybridgräsmattan

–        Byggt dräneringsdiken runt den aktuella ytan

–        Samt en hel del annat…

Är du nyfiken på om hur en plan som denna skulle kunna hjälpa er med att frigöra fler användningstimmar är ni varmt välkomna att kontakta Anders Kristiansson på 0708-922228 eller (och är ni intresserade av ett studiebesök för att se planen live gäller samma kontaktuppgifter).
Varmt välkomna!

GML Sport
– Proffs på gröna sportytor
Garvaren, SE-341 60 Ljungby | +46 (0)372-885 00 | info@gmlsport.se