GML Sport

Modern ytstädning av konstgräs

Nu kan GML Sport presentera Redexims senaste tillskott av skötsel för konstgräsplaner. Maskinen heter Speed-Clean och är utvecklad för  ytstädning av konstgräsplaner.
Speed-Clean är med sin lite högre vikt en kombinationsmaskin som både klarar av att städa ytan som att gå lite djupare ner i granulatet för att göra spelytan mjukare.

Maskinen är designad för att användas på veckobasis. Den snabba och robusta maskinen fångar föroreningarna och kastar dessa mot ett vibrerande såll. Sållet är perforerat så granulatet transporteras tillbaka till spelytan och föroreningarna fångas upp och hamnar i två lätt tömda behållare. Längst bak på maskinen är en rad av stålfingrar monterade som dras igenom fibrerna och reser dessa upp. Resultatet blir en mjuk och elastisk spelyta.

Kontakta oss för mer information!

GML Sport
– Proffs på gröna sportytor
Garvaren, SE-341 60 Ljungby | +46 (0)372-885 00 | info@gmlsport.se