GML Sport

Renovering och ombyggnation

Under hösten 2017 startade ett omfattande förändrings- och förbättringsarbete på Albatross GK i Göteborg.
GML Sport är huvudentreprenör när det bland annat görs en ny bevattningsinstallation.

Arbetet i övrigt är i kort beskrivning ett nytt dräneringslager, dränering och växtbädd följt av
sådd.

För mer info, kontakta:
Marcus Fridh
0372-88516 

 

GML Sport
– Proffs på gröna sportytor
Garvaren, SE-341 60 Ljungby | +46 (0)372-885 00 | info@gmlsport.se