GML Sport

Klicka för större bild.

Återvinning

Användningen av konstgräs på idrottsplatser, arenor och även inomhusarenor har vuxit exponentiellt under de senaste decennierna. Men även konstgräs av högsta kvalitet blir slitet och behöver bytas ut. Varje år är det ett stort antal planer som tas bort och byts ut, därför behövs en effektiv och ekonomisk lösning för att återvinna den stora mängden material. Med ett ökat fokus på miljön så är det viktigt att använda miljövänliga lösningar för både upptagning och deponi.

Med vår metod, har man möjlighet att ta bort gräset i breda remsor, så att det kan återanvändas för andra idrottsplatser eller områden. Alternativt erbjuder vi deponi i samarbete med ledande återvinningsföretag där så mycket som upp till 99 % av det inlämnade konstgräset kan återvinnas.
Alla delar i våra processer uppfyller naturligtvis tillämpliga lagar och miljökrav.

Normalt separeras infillet och säckas, när vi sedan är klara med upptagningen kan materialet återanvändas i de fall man väljer att återinstallera på annan plats. Med möjligheten att återvinna inte bara konstgräsmattan, utan alla komponenter blir konstgräsindustrin grönare hela tiden.

Ring för mer information: 0372-885 00

GML Sport
– Proffs på gröna sportytor
Garvaren, SE-341 60 Ljungby | +46 (0)372-885 00 | info@gmlsport.se