GML Sport

Dubbelt så mycket gräsklippare eller halva priset?

Ingen har missat rubrikerna om global uppvärmning, negativa effekter av växthusgaser, och varningar om ozonhalterna under varma dagar. Dessa meddelanden tillsammans med kraftigt ökade bränslepriser har ökat mångas medvetenhet om vikten av energieffektivitet och bränsleförbrukning.

Den goda nyheten är att det på marknaden idag finns ett brett sortiment av bogserade och frontmonterade vingrotorklippare med traktorer som bärare. GML Sport har valt att samarbeta med marknadsledande Trimax och deras maskiner fungerar lika bra på större ytor som parker, allmänna gräsytor, flygfält, galoppbanor, sportfält, hos gräsodlare och på golfbanor. Trots sin stora klippbredd är ojämn terräng inget problem, tack vare den unika flytfunktionen och fullbredd bärrullar som förhindrar skalpering.

De kan också vända med en nollsvängradie runt träd och hinder. Med en mycket hög knivspindelhastighet kombinerar denna typ av maskiner oslagbar klippkvalitet med stor mångsidighet som ger ett klippresultat som liknar en cylinderklippare i kort gräs, medan det i långt gräs inte finns något jämförbart. Kombinationen erbjuder högsta klippkvalitet, låg investeringskostnad – och traktorer är mer mångsidiga och bränslesnåla jämfört med självgående gräsklippare. I själva verket har Trimax vingrotorklipparna lika hög klippkapacitet som självgående maskiner som kostar det dubbla eller till och med tredubbla priset. Kanske är det därför fler och fler användare över hela världen använder sig av denna typ av gräsklippare som klipper avsevärt mer gräs per liter bränsle.

Dubbelt så mycket klippare eller halva priset? Det beror på hur man vill se på saken.

Försök visar att vingrotorklippare klipper samma mängd gräs på en dag som en självgående gräsklippare som kostar upp till tre gånger så mycket. Det gör de ofta till mindre än halva priset. Samma försök visar också att vingrotorklippare klipper dubbelt så mycket gräs på en dag som klippare som kostar likvärdigt. Det gör dem till dubbelt så mycket klippare. Oavsett hur man ser på det så gör traktormonterade vingrotorklippare stor skillnad när du har större ytor att klippa.
 
Här följer de 4 främsta skälen till att en vingrotorklippare är ditt bästa val:

  1. Låga driftkostnader. Ofta kan man räkna med att en vingrotorklippare klipper lika mycket gräs som många andra självgående klippare med upp till hälften av bränslet. Om man vill sätta en siffra på det så ger 25 liter mindre dieselförbrukning per dag en besparing på över 1800 liter diesel per säsong, om du klipper 3 dagar i veckan under 6 månader av året. Det skulle väl vara ett bra tillskott till din budget och en trevlig present för miljön?

  2. Bränsleeffektivitet. Minskar utsläppen och förbrukningen med upp till 50 % vilket har en mycket påtaglig inverkan på miljön. Speciellt om man inser att en förbrukning av bara 5 liter bränsle släpper ut ca 4 kg mindre växthusgaser i luften som vi alla andas.

  3. Kostnadseffektiv teknik. Vingrotorklipparna med sin kraftuttagsdrift från traktorn är 30 – 40 % energieffektivare än deras hydrauldrivna konkurrenter. Man kan också räkna med ordentligt lägre service- och underhållskostnader jämfört med självgående maskiner.  

  4. Klippkvalitet, mångsidighet och produktivitet är viktiga faktorer att tänka på när man köper utrustning. Vingrotorklipparna kostar oftast endast en tredjedel så mycket som självgående maskiner, samtidigt som du inte gör några kompromisser med klippkvalitet, produktivitet eller mångsidighet. Trimax klippare uppfyller dina behov och gör skillnad i din budget!

Gräs kommer att fortsätta växa oavsett hur viktiga miljöfrågorna blir. När du måste klippa, klipp då smart med de mest kostnadseffektiva, mest produktiva, minst förorenande gräsklipparna på marknaden.
Trimax klippare finns i arbetsbredder från 1.5 m upp till hela 6 m!

Lär mer: http://gmlsport.se/produkter/trimax-pegasus-s3/

PDF: http://gmlsport.se/wp-content/uploads/2013/10/3279-TMX-PegasusS3-brochure-LOWRES1.pdf

Video: https://www.youtube.com/watch?v=QuFbv6AvNFc

GML Sport
– Proffs på gröna sportytor
Garvaren, SE-341 60 Ljungby | +46 (0)372-885 00 | info@gmlsport.se