GML Sport

Ny ledning i GML Sport

Delat ledarskap en framtidssatsning

Mattias Josefsson och Anders Kristiansson blir den nya ledarduon för GML Sport AB i samband med att tidigare VDn Kristoffer Palmlund går vidare som regionchef inom ägarbolaget Green Landscaping AB. Både Mattias och Anders kommer från den egna organisationen och skiftet genomförs den 1 februari.

”Vi ser ett delat ledarskap som en väg in i framtiden. Mattias och Anders är två starka personer som vill driva på utvecklingen inom branschen såväl som organisatoriskt. Arbetet med att renodla verksamheten i GML Sport gentemot drift av golfanläggningar, fotbollsanläggningar och parker kommer att fortsätta” säger Kristoffer Palmlund, avgående VD.

GML Sport har gjort en stark utveckling inom segmentet drift. 2016 hade bolaget fem driftsprojekt och i dagsläget har det ökats till runt 20 projekt inom golf, fotboll och parker med fokus på hög kvalitet. Den nya ledningen skall ta satsningen till nästa nivå med ett starkt kundfokus.

”För att kunna fortsätta utveckla organisationen och driva såväl GML Sport som branschen framåt måste vi vara lyhörda, innovativa och ha tydliga strategiska mål. Att dela ansvaret och kunna ha olika fokusområdet kommer att göra det möjligt för oss att jobba ännu närmare våra kunder samtidigt som vi kan utnyttja kraften och kunskapen som redan finns inom bolaget” säger Mattias och Anders.

Mattias Josefsson, tillträdande VD, är ett känt ansikte för kunderna i västra Sverige och har sen 2017 haft rollen som regionchef för västra delen av GML Sports verksamhet. Han har en gedigen erfarenhet från golfbranschen där han både arbetet med byggnation av golfbanor samt som banchef  på Tjörns Golfklubb.
Anders Kristiansson, tillträdande vice VD, är även han välkänd inom grönytebranschen där han varit aktiv sedan början av 2000-talet och har sedan 2015 arbetat som försäljningschef på GML Sport. I den nya rollen kommer fokus att ligga på kreativ utveckling, innovativa lösningar och hållbarhet för att ge varje kund en optimal lösning.

Kristoffer Palmlund kommer att träda in som ordförande i styrelsen på GML Sport vilket gör att han fortfarande är kvar inom bolaget men på ett mer strategiskt plan.

För ytterligare information kontakta:
Mattias Josefsson, VD,
Anders Kristiansson, vice VD,

Bildtext: 
Ett delat ansvar göra det möjligt för oss att jobba ännu närmare våra kunder samtidigt som vi kan utnyttja kraften och kunskapen som redan finns inom GML säger Mattias Josefsson (t.v.) och Anders Kristiansson (t.h.).

GML Sport
– Proffs på gröna sportytor
Garvaren, SE-341 60 Ljungby | +46 (0)372-885 00 | info@gmlsport.se