GML Sport

Anläggning

Eftersom vi även själva är anläggare vet vi vad som krävs och vad man kan förvänta sig av sin maskinutrustning som användare. Oavsett vilka markarbeten du behöver utföra på din grönyta så har vi lämplig maskinutrustning som uppfyller högt ställda krav. Vissa maskintyper som används mer sällan kan du också hyra av oss för dina anläggningsprojekt.

GML Sport
– Proffs på gröna sportytor
Garvaren, SE-341 60 Ljungby | +46 (0)372-885 00 | info@gmlsport.se