GML Sport

Luftning

De flesta agronomer är överens om att nyckeln till att sköta sina gräsytor på bästa sätt är att planera och genomföra ett regelbundet luftningsprogram då det ökar rotutvecklingen, minimerar thatchbildning, och ökar möjligheten för ädelgräs att breda ut sig. Vidare saknar kompakta jordar luftrum, det betyder att goda jordorganismer därför inte har möjligheten att tillgodose sig näringstillförsel till gräsrötterna under dessa förhållanden. Ett sätt att lösa detta problem är, som vi rekommenderar, att använda djupluftare, som är mycket intressanta inte minst på fairways och idrottsplaner där metoderna nu är marknadsdominerande.

GML Sport
– Proffs på gröna sportytor
Garvaren, SE-341 60 Ljungby | +46 (0)372-885 00 | info@gmlsport.se