GML Sport

Sådd- & hjälpsådd

Anledningen till sådd- och hjälpsådd varierar från det mest självklara att man har glesa, helt döda gräsytor som behöver omsådd till att man vill öka inslaget av ädelgräs, typ ängsgröe och svingel till nackdel för vitgröen.
Markkontakt är helt nödvändigt för fröets möjlighet att gro, groningsprocessen får aldrig avbrytas av uttorkning eftersom fröet då dör. Vikten av att välja rätt tidpunkt är därför avgörande, generellt kan man säga att vår och höst är lämpliga tillfällen. Oavsett vilken anledning du har så kan du vara säker på att våra såmaskiner uppfyller all de krav vi ställer för att framgångsrikt kunna garantera bästa möjliga resultat.

Skärande såmaskiner:

Stickande såmaskiner:

GML Sport
– Proffs på gröna sportytor
Garvaren, SE-341 60 Ljungby | +46 (0)372-885 00 | info@gmlsport.se