GML Sport

Klicka för större bild.

Drift

Spelytor, oavsett idrott, kräver kontinuerligt underhåll för att vara estetiskt tilltalande, trivsamma och ge högsta spelupplevelse året runt. Vi på GML Sport tar oss an all skötsel – från vinterns och vårens förberedelser inför sommaren till säsongslut och invintring.

GML Sport är landets ledande ”Sports Turf Management”-företag. Vi tillämpar tekniker som bygger på de absolut senaste innovativa lösningarna. Utgångspunkten är alltid en ordentlig analys och ett åtgärdsprogram som baseras på de lokala förutsättningarna, såväl växtmässiga som ekonomiska.

Naturligtvis erbjuder vi totala skötselkoncept både för golfanläggningar och idrottsplaner. Det är inte bara ett kostnadseffektivt alternativ utan också ett sätt att öka kvaliteten på era spelytor. Det går också utmärkt att anlita oss för att utföra specialarbeten – ett bra sätt att minska investeringsbehovet i framför allt dyra maskiner med låg nyttjandegrad.

Golfdrift: Klicka här
Arenadrift: Klicka här

Se film om GML Sports tjänster för bandrift
Klicka här

Så här säger några av våra kunder om våra driftstjänster:

Alingsås GK – 18 hål + övningsområde
Fullt driftsavtal där GML ansvarar för all skötsel, underhåll, driftspersonal samt maskinpark (ägs och underhålls av GML). Allt ansvar för planering, kvalité, gödslingsplaner, arbetsmiljöfrågor ingår i vårt åtagande. Målet är att leverera en golfbana och en spelyta som minst uppfyller de normvärden som står beskrivet i skötselavtalet. Avtalet är inte baserat på timmar utan på den överenskomna kvalitén.

– En av de största fördelarna för oss har varit att det kommit nya människor som tittat på banan på ett annat sätt än tidigare. Kvalitén har höjts och vi har aldrig tidigare fått så många positiva reaktioner från spelare som nu. GML är lätta att samarbeta med och de har lyckats att få tag på bra säsongspersonal, nu ser man banpersonal i princip varje runda man går säger ordförande Magnus Grönvall.

Åda Golf & Country Club 
GML har sköt banan i snart 5 år och kvalitén på banan har ökat under den tid GML haft ansvaret för skötseln. Åda Golf & Country Club är i dag en modern banan av hög kvalitet. Under sommaren 2018 var klubben för första gången värd för en professionell nationell tävling. Det var deltävlingen Camfil Nordic Championship som spelades under första veckan i juli. Trots den extrema torkan och värmen kunde Åda Golf & Country Club presentera en bana med mycket hög kvalité. Detta var möjligt tack vare en mycket bra insats av GML.

– Vår skickliga Course Manager, Lee Hendy, med specialkunskap av moderna anläggningar och krypvens greener är den som leder arbetet på Åda Golf & Country Club. Vi är mycket nöjda med Lee och den kunskap han besitter säger klubbchefen Stefan Lindell.

IFK Göteborg – Kamratgården
GML Sport AB ansvarar för all drift och skötsel av de gröna ytorna, d.v.s. A-plan, Hybridplan, inomhushall (konstgräs) samt övriga gräsbeklädda ytor. I avtalet ingår mer eller mindre allt, klippning, linjering, gödsling, sådd, renovering, bevattning och allt annat som ingår i daglig skötsel. I avtalet ingår också de tunga momenten såsom luftning, sådd, vertikalskärning, dress, och skötsel av bevattningsanläggning.

– Genom vårt samarbete med GML Sport Ab har vår träningsanläggning, Kamratgården utvecklats från att vara en normal träningsanläggning till en hypermordern anläggning med både naturgräs och med hybridgräs. Kvalité, finish och ekonomi är alla saker som varit betydande i vår plan när det gäller vårt träningsområde och genom samarbetet med GML har vi lyckats få förbättringar inom alla dessa områden säger Gustav Hessfelt.

GAIS – Gaisgården
Träningsanläggning där vi ansvarar för drift och skötsel av naturgräset. Anläggningen består av både en naturgräsplan och en konstgräsplan samt en mindre gräsyta som kan användas som för lättare träning. I vårt avtal ansvarar GML för skötseln av naturgräsplanen men utför även andra arbeten efter avrop på de övriga ytorna.

– Att anlita en extern partner har för oss varit gynnsamt då vi som förening inte har önskemål om att äga en egen maskinpark som behövs för skötseln av våra ytor. En annan fördel som vi också har fått effekt av är den kunskap om naturgräs som personalen på GML innehar, vi har under det senaste året märkt en förbättring av kvalitén på vårt gräs. Erik Bergkvist, klubbchef.

 

Ring för mer information: 0372-885 00

GML Sport
– Proffs på gröna sportytor
Garvaren, SE-341 60 Ljungby | +46 (0)372-885 00 | info@gmlsport.se