GML Sport

Produkter

GML Sport AB är inte upplåsta till en enda stor leverantör som många av våra konkurrenter är. Istället har vi möjligheten att ta in det som vi anser är det bästa på marknaden inom respektive produktområde. Vi ser det som vår skyldighet att alltid kontrollera alla maskiner innan de börjar säljas så att vi har kunskap om dem och kan garantera att det är bra produkter.

Sedan GML Sport grundades 1994 har vi tillhandahållit och inspirerat grönytevårdare med en mängd unika maskiner och lösningar som ofta varit långt före sin tid. Ofta har dessa tekniker haft en genomslående inverkan på sättet vi sköter våra gräsytor. Mycket av framgången kommer ur förmågan att tänka i nya banor och alltid hitta produkter och möjligheter som motsvarar våra kunders behov.

 

GML Sport
– Proffs på gröna sportytor
Garvaren, SE-341 60 Ljungby | +46 (0)372-885 00 | info@gmlsport.se